Financiën

Vrijwillige bijdrage

Elke school vraagt van de ouders een vrijwillige bijdrage in kosten die niet of nauwelijks door de overheid vergoed worden, dit is niet verplicht. Ook onze school heeft deze bijdrage nodig. Hiervan worden uitgaven gedaan m.b.t. vieringen, festiviteiten, ontwikkelen en aanschaf van extra materialen die de hele school ten goede komen. Ook het overblijven wordt uit de ouderbijdrage betaald. Overblijvers hebben recht op een vrijwilligersvergoeding en opleiding.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. (Zie downloads)

Wilt u een gift overmaken om de school te ondersteunen? Giften zijn van harte welkom op:

IBAN : NL33 RABO 0101 4907 55 t.n.v de Passie (inzake de Rank)