Een lieve juf met pensioen

Een lieve juf met pensioen

Natuurlijk is het voor iemand die met pensioen gaat heerlijk om te mogen weten dat je vanaf nu mag genieten van je welverdiende rust. Maar voor ons als collega’s zal het een zeer gemis zijn! Onze lieve juf Janny heeft op donderdag 8 december haar laatste dag bij ons op de Rank gehad. Samen met alle kinderen, juffen, meesters, ouders en en nog veel meer, hebben we er een onvergetelijke dag voor haar van gemaakt. Ingestudeerde liedjes, cadeautjes, toneelstukjes, optreden van Pet&Pat, receptie voor ouders, lekker eten en drinken, een lach en een traan. Alles kwam deze dag voorbij.

Lieve Janny, we gaan je enorm missen! We wensen je Gods rijkelijke zegen toe voor de vele jaren die nog gaan komen! God schiep de tijd, van haast werd niet gesproken! Dus onthaast!