Naschoolse opvang

BSO KleurRijk

Buitenschoolse opvang (BSO) wordt op EBS De Rank aangeboden door CKO KleurRijk. De buitenschoolse opvang is geopend aansluitend op de schooltijden, iedere maandag, dinsdag en donderdag. Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan krijgen naschoolse opvang in een huiselijke sfeer. Hoe wij de opvang vorm geven, en hoe wij met kinderen omgaan wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang.

Christelijke buitenschoolse opvang

CKO KleurRijk biedt een veilige, gezellige plek waar kinderen graag komen en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar ze zich geliefd en gezien weten, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spelen. De omgeving rond EBS De Rank biedt allerlei mogelijkheden voor spelen, bewegen en ontdekken. Tijdens de opvang gaan we dan ook zoveel mogelijk naar buiten.

Elk kind krijgt aandacht

Buitenschoolse opvang op EBS De Rank is erop gericht dat de kinderen zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. Bij CKO KleurRijk hebben ze de kinderen goed in beeld. Elk kind krijgt ruim aandacht.

Openingstijden

De BSO is momenteel open op maandag, dinsdag en donderdag. Opvang tijdens studiedagen en vakanties is desgewenst ook mogelijk. Op onze website kun je meer lezen over onze missie, visie en onze tarieven.

Meer informatie? Of eens vrijblijvend komen kijken op de buitenschoolse opvang? Stuur je e-mail naar: derank@kleurrijk.nl