Ouder Hulp Commissie (OHC)

Wat maakt ons sterk? Teamwerk!

Geen enkele school kan meer zonder ouderhulp. We willen graag ouders inzetten om allerlei zaken die buiten het directe onderwijs vallen, te realiseren. Dit wordt gecoördineerd door de Ouder Hulp Commissie (OHC). We hebben bijvoorbeeld hulp nodig bij: IPC-projecten, excursies, versieren van de school voor het kerstfeest, organiseren van een feestelijk ontbijt bij Pasen, sportdag etc.

Deze betrokkenheid van ouders versterkt ons onderwijs, dankzij de vele hulp kunnen we deze activiteiten organiseren.

Gebedsgroep

We geloven in de kracht van gebed!

Elke week komen er ouders in de personeelskamer bij elkaar om samen te bidden voor de school, de kinderen en de gezinnen. In de even weken is het op donderdag en in de oneven weken op maandag, beide om 8.25 uur. Een ieder is van harte welkom om met ons mee te bidden!