Veilige school

Vertrouwenspersoon

De Rank wil een veilige plek zijn om te leren en tot ontwikkeling te komen. Mocht uw zoon of dochter te maken krijgen met gedrag van medeleerlingen of medewerkers van de Rank waar hij/zij zich niet veilig bij voelt, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, kan helpen zoeken naar een oplossing of de weg wijzen naar andere hulpverleners.

Onze vertrouwenspersoon van de Rank is Dana van Baren. U kunt haar bereiken via onze vaste telefoonnummer 026-3890247 of u kunt mailen naar zorg@ebsderank.nl.

Klachtenregeling

-In de praktijk van alledag kunnen er op school zaken misgaan of fout lopen. In het uiterste geval kan dat ertoe leiden dat u overweegt een klacht in te dienen. Hiervoor hebben we een klachtenregeling. De bedoeling van deze regeling is om klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen. De klachtenregeling vindt u hier