Vreedzame school

Samen zorgen we voor een fijne sfeer!

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en zich ook gezien weten. Daarom werken we vanuit het programma van de Vreedzame school. De klas en de school is een groep waarin kinderen een stem krijgen, leren om samen beslissingen te nemen en om zelf conflicten op te lossen. Kinderen mogen leren om verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen en ook open te staan voor de verschillen tussen iedereen.

 

Mediators

‘Conflicten lossen we samen op!’

Ieder kind heeft wel eens een conflict. Dat geeft niet, zolang kinderen maar leren hoe ze dit samen kunnen oplossen. Op onze school vinden wij het belangrijk dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goede sfeer op school.
Een voorbeeld hiervan is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. We leren de kinderen wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen uit groep 8 opgeleid om de rol van leerling mediator te vervullen. Zij lopen tijdens de pauzes op het schoolplein en helpen bij het oplossen van conflicten tussen andere kinderen. Dit natuurlijk wel onder supervisie van de leerkracht.

Leerlingraad 

‘Onze mening telt.’

In de groepen 5 t/m 8 zijn klassenvertegenwoordigers gekozen die eens in de zes weken in gesprek gaan met de schoolleiding. De leerlingraad meedenken over de school, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de school, regels op het plein en hun mening over lesmethodes. In de school hangen brievenbussen waar vanuit de klassenvergadering punten ingediend mogen worden voor de leerlingraad. Zo geven we de leerlingen een stem en leren we hen hun mening te geven en samen verantwoordelijkheid te dragen.