Over de school

Onze school is onderdeel van de Passie scholengroep. Hieronder vallen drie scholen voor basisonderwijs en drie scholen voortgezet onderwijs.

Op onze school geven we evangelisch bijbelgetrouw onderwijs. Gods grootheid klinkt door in de lessen en Zijn liefde is zichtbaar in de sfeer op school. Alle medewerkers geloven dat de Bijbel Gods Woord is en kunnen vertellen over hun relatie met God.
Onze school is niet verbonden aan een kerk of stroming. Onze medewerkers zijn dat wel. Ze komen uit verschillende kerken. Samen genieten we van de verschillen én van de verbondenheid die er is omdat we in één God geloven.

Evangelische basisschool de Rank bestaat sinds 17 augustus 1998. Enthousiast werken we als bestuur en team aan een school waar kinderen met plezier naar toe gaan, zich veilig voelen, weten dat ze gezien en gehoord worden, geliefd zijn en waar ze elke dag mogen leren!
We zijn een relatief kleine basisschool. In schooljaar 2021 – 2022 starten we met 107 leerlingen. We groeien gestaag en gaan de komende jaren de kinderen over groepen verdelen
Verdeeld over vijfgroepen geven we les aan alle acht jaargroepen. Twee groepen 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.

De meeste kinderen komen uit Arnhem, maar ook uit Nijmegen, Elst, Huissen, Westervoort en Oosterbeek komen elke dag kinderen op de fiets, met de bus, de trein of de auto naar school. We zijn een streekschool, waar kinderen uit een wijde omtrek naar toe kunnen.
We hebben als streekschool een vaste plek in de wijk Rijkerswoerd. Een mooi en licht gebouw met een steeds prettiger en groen plein.