Twisters

‘Kinderen die net een andere twist nodig hebben!’

Voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusgroep op de Rank. Elke week is er tijd gereserveerd waarin leuke verrijkende en uitdagende projecten en een stukje psycho-educatie zoals ‘leren leren’ en het oefenen van sociale vaardigheden. Daarnaast is er tijd waarin ze het pluswerk evalueren en vooruit kijken naar het werk van de nieuwe week. De twisters wordt gegeven door een hoogbegaafdheidsspecialist.

”Op de juiste manier uitgedaagd worden, geeft nog meer kleur aan wat wij kunnen.’