Praktische informatie

Schooltijden

Onze schooltijden zijn;

Elke dag van 08:30 uur – 14:15 uur.

Groep 1 en 2 zijn op woensdag vrij.

Verlof aanvragen
Voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties om, vragen wij u om een verlofformulier in te vullen. Deze kunt u per mail of telefonisch bij ons opvragen.

Ziek melden
Mocht uw kind ziek zijn, kunt u dat melden via de Parro ouderapp of telefonisch contact met ons opnemen.