MR/Ouderraad

Wat is de MR?

De medezeggenschapsraad is er voor de leerkrachten en de ouders/verzorgers van alle kinderen van de school. Zo is en blijft de school een veilige, educatief verantwoorde leefomgeving voor alle kinderen. De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.
Er is regelmatig overleg tussen de MR en de directeur/locatieleider over het reilen en zeilen binnen de school, wat in het belang is van de gehele school. De MR heeft hierbij een positief kritische houding.

 

Wat doet de MR?
Het doel van de MR is meedenken over het beleid van de school. Verschillende (beleids)onderwerpen moet het bestuur van de school dan ook voorleggen aan de MR, waarbij ze de MR om advies of zelfs instemming moeten vragen. De MR speelt dus een belangrijke rol bij het nemen van besluiten over de toekomst van De Rank.

De taken van de MR 
• invloed uitoefenen op het beleid van de school. Hierbij is input vanuit de ouders gewenst;
• het bespreken van vooral beleidsmatige zaken die de school betreffen;
• het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de school.